• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası

Endüstri 4.0      
        
 ENDÜSTRİ 4.0 NEDİR ?
   √  Makinelerin, araçların ve insanların sensörler yardımıyla iletişimlerini sağlayan bir sistemdir.
   √  Internet tabanlı portallar  kullanılarak üretim sırasındaki hataları öngörme, parametreler tanımlama ve değişen  koşullara uyum sağlamak amacıyla veri analizi planlamasıdır.
   √  Hızlı, esnek ve verimli süreçler sayesinde yüksek kalite ürünlerin düşük maliyetle üretimidir.
       
   ENDÜSTRİ 4.0 BİLEŞENLERİ
   √  Büyük  Veri Analizi (Big Data)√ Nesnelerin İnterneti ( IoT)√ Zenginleştirilmiş Gerçeklik
   √  Akıllı Robot√ Siber Güvenlik
   √ Simülasyon√ Bulut ( Cloud )


   ENDÜSTRİ 4.0 'ın Yararları 
          
   √ Üretimin kalitesini yükseltip enerji tasarrufu sağlar. Böylece ekipman bakımını kolaylaştırır.

   √ Üretim hattındaki ürün için makine parametrelerini gerçekten ayarlamadan önce sanal olarak test etme fırsatı doğar, 
      makine kurulum süresi kısalır ve ürün kalitesi artar.


   √ Evrensel veri entegrasyon ağlarının gelişmesiyle şirketlerin, birimlerin ve yetkinliklerin birbirleriyle uyumu artar.
       
   √ Analiz ve karar verme süreçlerinin tek elden yapılma şartı ortadan kaldırılarak, gerçek zamanlı karar verme süreçleri
      mümkün olur.
 
   √ Makinelerin kimliklerinin belirlenmesiyle ve makinelere erişimin yönetilmesiyle esaslı güvenli iletişimin önemi artar. 
   
   √ Bulutta yer alan makinelere ait verilerin ve işlevlerin artmasıyla üretim sistemlerine daha fazla hizmet sunulur.
   
   √ Yüksek performanslı ve merkezi olmayan eklemeli üretim sistemleri, lojistik maliyetlerini ve stok seviyelerini azaltır.
   
   √ Şirketlerin karar verme süreçlerini iyileştirir. Çalışanlarına gerçek zamanlı bilgiyi ulaştırır. 
   
   √ İlerleyen dönemlerde robotların birbirleriyle etkileşimleri arttırılarak insanlar ile yan yana daha güvenli bir şekilde
      çalışmaları ve bir yandan da öğrenme kabiliyetlerinin geliştirileceği görülür.